Wotaku ni Koi wa Muzukashii 05 [sub ita]

  • federtut TnS-Staff
  • Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,
  • 14 maggio 2018
  • Eccoci di nuovo coi nostri Otaku preferiti!
    Un nuovo personaggio si avvicina a Narumi, come si comporterà Hirotaka?

    Quando sai come far felice un evafag…
    Wotaku ni Koi wa Muzukashii 05 [sub ita]